Očista střeva a tradice

Očista střeva
Očista střeva a tradice

Očista střeva v našem těle probíhá na přirozené úrovni a naše tělo si ho zabezpečuje úplně samy. V minulosti probíhala očista střeva prostřednictvím střídání období jakýchsi hodů a hojnosti a půstu, přes který se změnily stravovací návyky obyvatel. Naši předkové konaly v mnoha věcech velmi instinktivně a nechávali se vést přírodou a její fázemi. Jednoduše přes období nedostatku potravin, zeleniny a ovoce měli postní období – očista střeva, které si vysvětlili přes náboženství, které bylo momentálně rozšířeno na našem území. Tyto rituály mají však původ v mnohem dávnější minulosti než je na našem území rozšířené například většinové křesťanství.

Křesťané nazývají toto období jako období pohany a pohanských rituálů. Je však zajímavé, že jakoby v mnohém tyto rituály napodobují a dodnes se oslavují na našem území svátky, které mají původ až v těchto dávných dobách. Hovoříme například o velmi zajímavém období, kdy vyjadřujeme úctu našim mrtvým. Mluvíme o dušičky. V jiných zemích se v tomto období slaví Heloween, který je pojatý trošku v odlehčené verzi. Přisuzujeme ho hlavně k Ameriky, ale původ má právě u nás a naši předkové takovýmto způsobem projevovali úctu mrtvým. Tedy není všechno hned tak jak se to jeví na začátku, proto bychom si nejprve měli zjistit fakta a potom posuzovat.